Всеядни - Орнитомимус

Име Орнитомимус
Значение "Наподобяващ птица"
Период Преди 70 млн. години, късна креда
Открит В Северна Америка
Фосили 2 скелета
Дължина 3.5 метра

Орнитомимус

Орнитомимус, наричан още Орни, е малък, двупосочен, кафяв всеяден с черни нокти и лешникови очи. Орнитомимус е бърз двуполюсен теропод, който показва вкаменелостите в изкопаеми, покрити с пера, снабден с малък зъб, който може да показва всезнаеща диета. Диетата му включвала насекоми, дребни бозайници и влечуги, яйца, плодове и листа.

54.5259614 -105.25511870000003

За проекта

Този проект е създаден специално за Националната олимпиада по Информационни технологии - 2018 г. Използвани са материали главно от книгата "Голяма картинна ДИНОПЕДИЯ".

Контакти

ПГИ - гр. Перник

2302, ул. Г. Мамарчев, 2

НОИТ 2018


    НОИТ